Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych dla pacjentów Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych dla pacjentów Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Mostowa 4A

Uzasadnienie: 

Wybrana oferta: Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. spełnia wymogi przewidziane przez Zamawiającego w szczegółowych warunkach konkursu ofert a także obowiązujących przepisach prawa oraz była najkorzystniejsza ze względu na kryterium cenowe w stosunku do drugiej oferty.

Pliki do pobrania:

Udostępnij wpis na:
Skip to content