O nas

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze powstało w 2000 r., w wyniku przekształcenia GZOZ w Lisiej Górze i Ośrodka Zdrowia w Żukowicach Starych w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

GCUM działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz statut. Zakład posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Świadczeń medycznych udziela doświadczony i wykwalifikowany personel.

Gminne Centrum Usług Medycznych realizuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

Podstawowej opieki zdrowotnej

Opieka lekarska w gabinecie oraz w domu pacjenta, opieka pielęgniarska w gabinecie zabiegowym, opieka pielęgniarska środowiskowo- rodzinna w domu pacjenta, opieka położnej środowiskowo – rodzinnej, opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są bezpłatnie szczepienia ochronne wg kalendarza szczepień, badania analityczne, USG i RTG – zgodne             z katalogiem świadczeń POZ ustalonym przez NFZ.

Specjalistycznej opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Lisiej Górze
  • Poradni Rehabilitacyjnej w Lisiej Górze
  • Gabinetu Rehabilitacji Medycznej w Lisiej Górze

Opieki Stomatologicznej

 Poradni Stomatologicznej w Lisiej Górze i w Starych Żukowicach

Gminne Centrum Usług Medycznych realizuje również świadczenia komercyjne w zakresie:

  • Poradnia Ortopedyczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
  • Zabiegi fizjoterapeutyczne

Podstawowym celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz stosowania innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

Dyrektor GCUM w Lisiej Górze

lek. med. Katarzyna Kubiszyn-Ożga

Skip to content