Jak zostać pacjentem?

Nasza Przychodnia świadczy bezpłatne usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na podstawie umowy zawartej z NFZ

Jak można zapisać się do naszej Przychodni:

  1. Należy być osobą ubezpieczoną i mieszkać na terytorium Polski
  2. Dokonać wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej  poprzez złożenie pisemnej deklaracji w rejestracji lub złożenie deklaracji online poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
  3. W przypadku osobistej wizyty należy wtedy mieć ze sobą dowód osobisty aby wypełnić dokładnie swoje dane osobowe, które poświadcza się własnoręcznym podpisem  na każdej z deklaracji
  4. Należy pamiętać, że do złożenia deklaracji poprzez IKP należy posiadać aktywny Profil Zaufany lub podpis elektroniczny
  5. W imieniu niepełnoletnich dzieci deklarację składają rodzice lub prawni opiekunowie

Od chwili złożenia deklaracji, z jednoczesnym potwierdzeniem ubezpieczenia, pacjent jest objęty opieką naszej przychodni w ramach POZ i może być w tym dniu udzielone mu świadczenie w ramach NFZ.

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym  lub częściej, jeśli będzie ona związana:

  • ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania
  • zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś
  • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś
  • ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.
Skip to content