Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Usług Medycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej gcum.pl.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Elżbiety Kozioł, mailowo – gcum@gcum.pl lub telefonicznie – 146784999.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Wojewódzkiego Małopolskiego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek GCUM w Lisiej Górze

 1. Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Sucharskiego oraz dodatkowe boczne wejście od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Obok schodów do wejścia  głównego znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi główne i i drzwi boczne otwierane są automatycznie.
 2. Wewnątrz obok drzwi wejściowy znajduje się winda.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (szerokość w świetle ościeżnic 90 cm).
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na piętrze budynku.
 5. Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Budynek Filia Stare Żukowice

 1. Do budynku prowadzi wejście główne od strony podwórza. Oprócz tego istnieje dodatkowe wejście pośrednio do rejestracji przychodni do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi główne oraz dodatkowe  otwierane są tradycyjnie.
 2. W budynku nie ma windy, działalność GCUM odbywa się tylko na parterze,
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (szerokość w świetle ościeżnic 80 cm).
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 5. Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych staramy się aby były dostępne cyfrowo.

Skip to content