Kontakt

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze

33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a

tel. 14 6784 999

fax 14 6785 277

e mail: gcum@wp.pl

 

Filia w Starych Żukowicach

tel. 14 6786 608

 

Filia w Tarnowie

33-101 Tarnów, ul. Czerwona 7A

tel. 14 639 1751

 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.