Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie badań analitycznych i mikrobiologicznych dla pacjentów Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze

05-03-2019

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Mostowa 4A

czytaj więcej

Konkurs ofert na badania analityczne i mikrobiologiczne

15-02-2019

Lisia Góra, 15.02.2019 r.

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, 33-140 Lisia Góra tel. 014 67 84 999, fax 014 67 85 277

Na podstawie art. 26 ust.  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badania analityczne i mikrobiologiczne

czytaj więcej

Konkurs ofert na badania analityczne i mikrobiologiczne Lisia Góra

15-02-2016

Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania analityczne i mikrobiologiczne

czytaj więcej