Medycyna Pracy Lisia Góra

Poradnia Medycyny Pracy

W Poradni medycyny pracy porad udziela lek. med. Jerzy Woźniak - specjalista medycyny pracy.

Porady udzielane są w środę w godzinach od 1830 - 2000