Aktualności

Ogłoszenie w sprawie Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce

03-10-2019

Programem objęte są dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r. do 3 lat oraz w wieku 3 lat (dotyczy rocznika 2016), które nie były dotąd szczepione przeciwko pneumokokom. Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie Gminy Lisia Góra.

Rodzice dzieci nie zadeklarowanych do Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Lisia Góra