O G Ł O S Z E N I E

 

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze jako realizator programu zdrowotnego

pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” informuje,

że w okresie od 5 września do 2 grudnia 2016 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom szczepionką PREVENAR, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

 

Programem objęte są dzieci, które do dnia wykonania szczepienia nie ukończyły 3 roku życia

i nie były dotąd szczepione przeciwko pneumokokom lub nie otrzymały jeszcze wszystkich dawek szczepienia podstawowego.

 

Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zameldowane

na terenie Gminy Lisia Góra.

 

Rodzice dzieci nie zadeklarowanych do Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

 

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Lisia Góra

 

 

         

Informacja dla pacjentów

 

W związku z rezygnacją z pracy od dnia 01.08.2016 r. lekarzy: Zbigniew Zabielski, Małgorzata Niemiec- Sowińska, Władysław Jantas, Krzysztof Lis informujemy, iż pacjenci zapisani do w/w lekarzy nadal będą objęci opieką lekarską  przez nowo zatrudnionych lekarzy  (internistów i pediatrów) w związku z czym nie ma konieczności przepisywania deklaracji, gdyż stare zachowują ważność a pacjenci nadal pozostają pod opieką Gminnego Centrum Usług Medycznych.

                                                                                                                    

       Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze powstało w 2000 r., w wyniku przekształcenia GZOZ w Lisiej Górze i Ośrodka Zdrowia w Żukowicach Starych w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 


GCUM działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz statut. Zakład posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Świadczeń medycznych udziela doświadczony i wykwalifikowany personel. 

Gminne Centrum Usług Medycznych realizuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

  • Podstawowej opieki zdrowotnej - opieka lekarska w gabinecie oraz w domu pacjenta, opieka pielęgniarska w gabinecie zabiegowym, opieka pielęgniarska środowiskowo- rodzinna w domu pacjenta, opieka położnej środowiskowo – rodzinnej, opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są bezpłatnie szczepienia ochronne wg kalendarza szczepień, badania analityczne, USG i RTG – zgodne z katalogiem świadczeń POZ ustalonym przez NFZ.
  • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w rodzaju: - Poradni Stomatologicznej w Lisiej Górze i w Starych Żukowicach - Poradni Ginekologiczno – położniczej w Lisiej Górze - Poradni Rehabilitacyjnej w Lisiej Górze - Gabinetu Rehabilitacji Medycznej w Lisiej Górze.
  • Pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Podstawowym celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz stosowania innych działań medycznych wynikających  z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

 


 

 

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz na podstawie Programu Szczepień Ochronnych na 2016 rok przypominamy o obowiązku szczepienia dzieci i młodzieży  w rocznikach:

  1.    Niemowlęta po ukończeniu 6 tygodnia życia –szczepienia według kalendarza szczepień
  2.      Rocznik 2011 szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz Polio
  3.      Rocznik 2007 – szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce
  4.      Rocznik 2003  - szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi oraz druga dawka przeciw odrze,      śwince, różyczce
  5.     Rocznik 1998 - szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi

Ponadto informujemy o wykonywaniu szczepień wśród dzieci z rocznika 2010, które nie zostały zaszczepione w roku 2015 z powodu braku szczepionek.

Szczepienia winny być wykonane do końca 2016 roku.

 

Ponadto przypominamy rodzicom o bilansach bilansowych dzieci   w rocznikach  2014, 2012, 2011 oraz zaległe z rocznika 2010
 


Wykonanie Emland Grzegorz Iwaniec Pleśna, oparte na concrete5 - open source CMS