Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze przypomina, że pacjenci zapisani do lekarzy, którzy odeszli z GCUM, nadal są obejmowani opieką lekarską w naszej Przychodni.

Nie ma potrzeby składania nowych deklaracji.

Porad lekarskich w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielają:

 • Dla dorosłych:
 1. Magdalena Stachura-Korzeniowska – specjalista chorób wewnętrznych
 2. Józef Kogut – specjalista medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, reumatolog
 3. Piotr Kogut – specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
 4. Tomasz Kogut – specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych
 5. Iwona Kądzielawa – specjalista chorób wewnętrznych

 

 • Dla dzieci:
 1. Ewa Rodzik – specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
 2. Maria Dyrkacz – specjalista pediatrii i neonatologii
 3. Krzysztof Okas – specjalista pediatrii
 4. Urszula Mróz - specjalista pediatrii
 5. Katarzyna Kubiszyn- Ożga – lekarz medycyny z ukończonym stażem specjalizacyjnymz medycyny rodzinnej
 6. Karolina Srebro – lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z neonatologii.

 

Pacjenci zapisani do lekarzy zatrudnionych w GCUM mogą korzystać z szerokiego wachlarza badań diagnostycznych bez konieczności dojazdu do Tarnowa:

- badania analityczne

- badania USG

- echo serca

- holter EKG i ciśnieniowy

 

Pacjenci mogą także korzystać z porad lekarza ortopedy, kardiologa, endokrynologa i diabetologa.

 

Wszyscy wyżej wymienieni lekarze posiadają kwalifikacje i doświadczenie będące gwarantem wykonywania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie.

 

Ponadto informujemy, że w najbliższych miesiącach będą zatrudnieni kolejni  lekarze specjaliści

a oferta udzielanych świadczeń zostanie poszerzona.

 

Dokładamy wszelkich starań by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz by zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

 

            

                                     

                                                     

       Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze powstało w 2000 r., w wyniku przekształcenia GZOZ w Lisiej Górze i Ośrodka Zdrowia w Żukowicach Starych w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 


GCUM działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz statut. Zakład posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Świadczeń medycznych udziela doświadczony i wykwalifikowany personel. 

Gminne Centrum Usług Medycznych realizuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • Podstawowej opieki zdrowotnej - opieka lekarska w gabinecie oraz w domu pacjenta, opieka pielęgniarska w gabinecie zabiegowym, opieka pielęgniarska środowiskowo- rodzinna w domu pacjenta, opieka położnej środowiskowo – rodzinnej, opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są bezpłatnie szczepienia ochronne wg kalendarza szczepień, badania analityczne, USG i RTG – zgodne z katalogiem świadczeń POZ ustalonym przez NFZ.
 • Specjalistycznej opieki zdrowotnej w rodzaju: - Poradni Stomatologicznej w Lisiej Górze i w Starych Żukowicach - Poradni Ginekologiczno – położniczej w Lisiej Górze - Poradni Rehabilitacyjnej w Lisiej Górze - Gabinetu Rehabilitacji Medycznej w Lisiej Górze.
 • Pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Podstawowym celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz stosowania innych działań medycznych wynikających  z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

 


 

 

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz na podstawie Programu Szczepień Ochronnych na 2016 rok przypominamy o obowiązku szczepienia dzieci i młodzieży  w rocznikach:

 1.    Niemowlęta po ukończeniu 6 tygodnia życia –szczepienia według kalendarza szczepień
 2.      Rocznik 2011 szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz Polio
 3.      Rocznik 2007 – szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce
 4.      Rocznik 2003  - szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi oraz druga dawka przeciw odrze,      śwince, różyczce
 5.     Rocznik 1998 - szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi

Ponadto informujemy o wykonywaniu szczepień wśród dzieci z rocznika 2010, które nie zostały zaszczepione w roku 2015 z powodu braku szczepionek.

Szczepienia winny być wykonane do końca 2016 roku.

 

Ponadto przypominamy rodzicom o bilansach bilansowych dzieci   w rocznikach  2014, 2012, 2011 oraz zaległe z rocznika 2010
 


Wykonanie Emland Grzegorz Iwaniec Pleśna, oparte na concrete5 - open source CMS